Kosten ten gevolge van het ongeval
Iedere situatie is anders, letselschade betreft maatwerk. Maar bij de kosten die u heeft moeten maken, doordat u betrokken was bij een ongeval, kunt u denken aan bijvoorbeeld kosten voor: 

Schade is: alle kosten die u als gevolg van het ongeval heeft moeten maken en al het inkomen dat u door het ongeval misloopt.

Er zijn veel zaken die in de berekeningen meegenomen moeten worden. Een aantal zaken liggen voor de hand, maar bij een aantal zaken staat u waarschijnlijk helemaal niet stil. Het is belangrijk om alle kosten mee te nemen in de berekening van de te vergoeden schade. Daarvoor is kennis en ervaring nodig. JAA! helpt u er graag mee, zodat u zich op uw herstel en/of aanpassing van uw leven kan richten.   

 • De reparatie of vervanging van uw auto, fiets, brommer, uw kleding etc.
 • Vervoer doordat uw vervoersmiddel kapot is of omdat u (tijdelijk) niet in staat bent om u met eigen vervoersmiddelen te verplaatsen. 
 • Hulpmiddelen, zoals krukken, een nekkraag of een rolstoel. 
 • Medicatie en uw eigen bijdrage voor bezoek aan artsen, therapeuten en specialisten
 • Extra kinderopvang, bijvoorbeeld tijdens afspraken met specialisten of therapeuten.
 • Een echtscheiding. Verandering van de situatie thuis kan ervoor zorgen dat partners niet meer samen verder willen of kunnen. 
 • Traumabegeleiding, zoals rijlessen bij angst voor het verkeer.
 • Een gemiste kans op het verkrijgen van een woning.
 • Financieringsproblemen door de WAO/WIA/WGA situatie. 
 • Huishoudelijke hulp en PGB-RIO indicatie-thuiszorg. 
 • Overig. Hieronder valt onder andere zelfwerkzaamheid. Denk daarbij aan een klus, zoals een verbouwing waar u mee bezig was en die door het ongeval niet afgemaakt kan worden.

Het gaat hierbij om de kosten die reeds gemaakt zijn en verwachte kosten die nog gemaakt gaan worden als gevolg van het ongeval. Deze laatste kosten zijn in een aantal gevallen concreet te berekenen en helder maar soms is het ook een inschatting, een verwachting. De kennis en ervaring van JAA! zorgt ervoor dat er een reële inschatting gemaakt wordt en dat er gedegen afspraken gemaakt worden met de schadeverzekeraar van de wederpartij. 

Verlies/vermindering van inkomen
Indien u door het letsel (tijdelijk) uw werk minder of niet meer kan uitvoeren, dan moet vastgesteld worden wat u aan inkomsten misloopt. In het geval u tijdelijk niet of niet volledig kan werken, dan is het relatief eenvoudig te berekenen wat u aan inkomsten misloopt. Als u langere tijd niet of niet volledig kan werken of wanneer het ernaar uitziet dat u nooit meer uw werkzaamheden uit kan voeren, dan wordt het lastiger. Dan moet er bekeken worden wat u redelijkerwijs zou gaan verdienen en in hoeverre ander of aangepast werk mogelijk is. De ervaring van JAA! in de financiële sector komt hierbij goed van pas. Met name als het ondernemers betreft. 

Naast inkomsten uit loondienst of uit een onderneming, kunnen bijverdiensten die zwart verkregen worden in bepaalde gevallen meegenomen worden in de berekeningen. 

Pensioenschade
Pensioenschade ontstaat onder andere als u arbeidsongeschikt bent geworden, uw werkgever een deel van uw pensioen betaalde en de polis niet premievrij voortgezet kan worden. Doorgaans ondervindt u geen pensioenschade als u uw polis zelf betaalt. In alle gevallen is het zaak om de polisvoorwaarden door te nemen en advies te vragen aan JAA!

Het berekenen van letselschade is een belangrijk onderdeel van het letselschadetraject. Een onderdeel waarbij alle aspecten meegenomen moeten worden. Een onderdeel waarbij de ervaring  en achtergrond van JAA! (link naar Over JAA! pagina) in de financiële dienstverlening erg waardevol is. 

“Never look down on someone unless you are helping them up”


Heeft u letselschade? Neem dan contact met mij op voor een gratis adviesgesprek.