Letselschade gaat van een flinke kneuzing of botbreuk die na enkele weken weer volledig hersteld is tot een langdurig revalidatietraject waarna de cliënt een compleet ander leven moet gaan leiden. In al deze gevallen heeft u recht op juridische bijstand, zodat u niet alleen tegenover grote partijen komt te staan.  

Letselschade heeft impact op uw leven
Uw dagelijkse routine wordt plotseling onderbroken door een letsel. Dat heeft impact op uw leven. U krijgt met zaken te maken waar u geen ervaring mee hebt. Zaken waar u hulp bij kan gebruiken. Helpen gaat bij mij verder dan de situatie bestuderen en zorgen voor financiële vergoeding van de geleden schade. Ik help mensen, geen nummers en zorg ervoor dat alle betrokken partijen mijn cliënten als mensen zien. Daarbij schakel ik, indien nodig, vroegtijdig externe specialisten in. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstarten van revalidatietrajecten, het inschakelen van arbeidsdeskundigen of inschakelen van specialisten op het gebied van woningaanpassing. Hoe eerder deze hulp opgestart kan worden, hoe eerder mijn cliënt zijn/haar (nieuwe) leven op kan pakken. Kortom: JAA! (link naar Over JAA! pagina) ontzorgt mensen tijdens een kwetsbare periode in hun leven.

Juridische bijstand kost u in veel gevallen niets
Met het vaststellen van de schuldvraag is het duidelijk welke partij voor de juridische kosten opdraait. Tijdens het gratis intakegesprek maak ik een inschatting van de haalbaarheid om de schade bij de tegenpartij te verhalen. Als de schade niet erkend is door de wederpartij, dan bespreek ik vooraf met u wat de casus is. Wanneer ik inschat dat er een reële slagingskans is, dan neem ik het risico en kost het u tot mijn tegenbericht niets. Als bepaald wordt dat de schuldvraag bij de andere partij ligt, dan betaalt de verzekeraar van deze partij mijn kosten.
Alleen als ik de kans van slagen te klein inschat, dan geef ik aan wat de kosten zijn wanneer u besluit om toch een proces te gaan voeren. Bij het winnen van het proces worden deze kosten alsnog vergoed door de verzekering van de wederpartij. 

Neem contact met mij op, zodat ik uw situatie kan beoordelen. 

Schadebehandeling bestaat uit 3 stappen:

  • Vaststellen van de aansprakelijkheid 

Het onderzoeken en vaststellen van de schuldvraag is de eerste stap. Als uit het onderzoek blijkt dat een derde aansprakelijk is, stuur ik deze partij of de verzekeraar een aansprakelijkstelling. Indien de aansprakelijkheid vaststaat, verzoek ik ook om een eerste voorschot onder algemene titel om uw geleden  schade alvast gedeeltelijk te laten vergoeden.

  • Het medisch traject en vaststellen van de schade

    Staat de aansprakelijkheid (al dan niet na een schuldvraagdiscussie) vast, dan ga ik aan de slag met het vaststellen van de geleden schade en het opstellen van een schadestaat. Dit gaat vaak verder dan het vergoeden van een kapotte broek. Er moet vastgesteld worden welke kosten nodig zijn voor herstel, voor huishoudelijke hulp en/of mantelzorg en eventueel welke aanpassingen en/of vervolgtrajecten er nodig zijn. Vaak is er ook sprake van inkomensderving. 

Dat kan zijn voor iemand die in loondienst is maar ook voor een zelfstandig ondernemer. Door mijn achtergrond als financieel adviseur voor bedrijven, ben ik gewend om jaarrapporten en winst/verliescijfers te lezen, waarmee ik een reële inkomensderving vast kan stellen. Daardoor kan ik zowel voor mensen in loondienst als voor ondernemers veel betekenen. Het is een effectieve combinatie van juridische ervaring en ervaring met cijfers. 

Medisch traject
Ook start in deze fase het medisch traject. Ik vraag aan de hand van een medische machtiging van u bij de diverse artsen en/of therapeuten medische informatie op. Deze informatie wordt beoordeeld door mijn medisch adviseur. Deze brengt een advies uit op basis waarvan het verdere traject kan worden beoordeeld. 

Voorschot
Tussentijds beoordelen we steeds of een aanvullend voorschot in financiële zin verzocht moet worden. Daarbij moet worden beoordeeld (en met de wederpartij te worden overlegd) welke deskundigen tussentijds ingeschakeld moeten worden om u zo goed mogelijk te kunnen helpen met/tijdens uw herstelperiode.

  • Afwikkeling

Wanneer sprake is van een medische stabiele eindsituatie, kan het traject worden afgewikkeld. Uiteraard houd ik bij de onderhandelingen met de wederpartij rekening met eventuele toekomstschade en indien deze medisch zijn onderbouwd met voorbehouden indien deze zijn geïndiceerd. In een aantal gevallen is het beter om te kiezen voor een jaarlijkse afrekening, maar dit bespreek ik uiteraard met u. 

Recht op schadevergoeding
Wanneer u letselschade heeft, is aanspraak maken op schadevergoeding (link naar schadeposten pagina) iets waar u recht op heeft. Er is u iets overkomen waarbij u letselschade heeft opgelopen, daarvoor zijn regelingen en daar mag u aanspraak op maken. Voelt u zich niet schuldig. Het is een technisch traject, niet iets persoonlijks.

“Vertrouwen is de eerste treden nemen, ook al zie je niet meteen de hele trap”

Heeft u letselschade en wilt u weten of ik u kan helpen met het verhalen van de schade? Neem dan contact met mij op.