“Zoek en zie in alles een kans, een uitdaging en perspectief voor jezelf en/of anderen”

Het geeft mij energie en voldoening om mensen, te ondersteunen om het maximale uit het leven te halen, binnen de mogelijkheden die men heeft. Betrokkenheid bij het slachtoffer en zijn/haar omgeving en het zoeken naar mogelijkheden drijven mij iedere dag weer. Het slachtoffer staat altijd centraal, vanaf het begin. Ik neem graag zorg uit handen, zodat mijn cliënten zich kunnen richten op hun herstel. 

“Never look down on someone unless you are helping them up”

U staat er niet alleen voor. Letselschade is maatwerk. Herstelgerichte dienstverlening is een totaalaanpak voor complexe situaties in geval van personenschade op het gebied van o.a. zorg, wonen, arbeid, welzijn en (persoonlijke) begeleiding. 

Als u een ongeval heeft gehad waardoor u niet meer kunt doen wat u voorheen wel (zelf) kon doen, dan staat uw wereld in eerste instantie op zijn kop. Er is behoefte aan iemand die naast u gaat staan en die u helpt, adviseert en die uw belangen behartigt. Dat is mijn vak en dat doe ik met veel enthousiasme en gedrevenheid, zodat u uw aandacht en energie kan richten op uw herstel.

Er kan daarnaast ook behoefte zijn aan iemand die u gedurende een bepaalde periode, het begeleidingstraject richting herstel, (voor zover mogelijk) bij diverse vraagstukken helpt. Iemand die hierin voor u de regie voert. Bijvoorbeeld bij woningaanpassing, zorgindicatie, het regelen van bepaalde voorzieningen, re-integratie in arbeid en mobiliteit. Verschillende ervaringsdeskundigen en/of casemanagers kunnen hiervoor worden ‘ingezet’ ter ondersteuning. Ik adviseer hierin wanneer ik zie dat het nodig is en overleg met de wederpartij.  

De weg naar onafhankelijkheid, autonomie en zelfredzaamheid is van groot belang en de noodzaak mag niet worden onderschat.

“Vertrouwen is de eerste treden nemen, ook al zie je niet meteen de hele trap”

Ik zie mijn rol hierin voor cliënten als essentieel en van groot belang, van het begin tot aan het einde van het letselschadetraject. 

En voor dat vertrouwen is het zo ontzettend belangrijk dat u als cliënt gehoord, gezien en gerespecteerd wordt, als persoon, ook door de andere partij. Ik vind het van groot belang dat de andere partij u benadert als persoon en niet als ‘een nummer’. JAA! heeft daarom aspecten als professionaliteit, menselijkheid, erkenning, betrokkenheid, eerlijkheid en redelijkheid hoog in het vaandel staan.

“Worry ends where faith begins”

Voor de meeste cliënten houdt vertrouwen in: financiële zekerheid voor de toekomst en het gevoel van erkenning.  Aansprakelijkheidsrecht is een vergoedingssysteem waarbij ook andere zaken van belang zijn zoals erkenning en genoegdoening.

Met een geldbedrag c.q. schadevergoeding is het leed van een slachtoffer niet ongedaan te maken en het gros van de cliënten (zo niet allen) zou er geld voor over hebben als het ongeval (en het daaruit ontstane letsel met klachten en beperkingen tot gevolg) ongedaan kon worden gemaakt. Helaas kan ik deze situatie niet terugdraaien. Maar wat ik wel kan bieden is een goede begeleiding in het letselschade traject, een luisterend oor, ontzorgen, goed advies afgestemd op de mogelijkheden maar ook op de wens van een cliënt, passende voorschotten ter financiële compensatie en een passende slotsom in het kader van schadevergoeding.

Met mijn enthousiasme en gedrevenheid zet ik me in om tot het beste resultaat te komen.
Uw belang staat altijd voorop. Vaak zijn er diverse belangen (emotioneel, financieel, omgeving). Daarom zal ik gedurende het traject ook altijd, bij elke stap, met u overleggen wat uw wensen zijn. 

Wilt u weten of ik u kan helpen met het verhalen van uw letselschade? Neem dan contact met mij op.